1047 Gewindeeinsätze zum Einpressen :: BN-1047 Gewindeeinsätze zum Einpressen
	spreizend, :: 03.40.30 zum Einpressen :: 03.40 Gewindeeinsätze :: 03 Muttern, Gewindeeinsätze :: Bossard Schrauben

1047 Gewindeeinsätze zum Einpressen

540141 - BancLok®-R 841 Messing, - BN1047 M 2
a min. 2,4 d1 M2 d2 3,55 L (gross) 4 BancLok®-R 841 Messing, M 2BN 1047; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540142 - BancLok®-R 841 Messing, - BN1047 M 2,5
a min. 3,2 d1 M2,5 d2 4,3 L (gross) 4,8 BancLok®-R 841 Messing, M 2,5BN 1047; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540143 - BancLok®-R 841 Messing, - BN1047 M 3
a min. 3,2 d1 M3 d2 4,3 L (gross) 4,8 BancLok®-R 841 Messing, M 3BN 1047; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540144 - BancLok®-R 841 Messing, - BN1047 M 4
a min. 4 d1 M4 d2 6 L (gross) 8 BancLok®-R 841 Messing, M 4BN 1047; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540145 - BancLok®-R 841 Messing, - BN1047 M 5
a min. 4,8 d1 M5 d2 6,8 L (gross) 9,5 BancLok®-R 841 Messing, M 5BN 1047; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540146 - BancLok®-R 841 Messing, - BN1047 M 6
a min. 6 d1 M6 d2 8,4 L (gross) 12,7 BancLok®-R 841 Messing, M 6BN 1047; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540147 - BancLok®-R 841 Messing, - BN1047 M 8
a min. 7 d1 M8 d2 9,9 L (gross) 12,7 BancLok®-R 841 Messing, M 8BN 1047; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)