1046 Gewindeeinsätze zum Einpressen :: BN-1046 Gewindeeinsätze zum Einpressen
	spreizend, :: 03.40.30 zum Einpressen :: 03.40 Gewindeeinsätze :: 03 Muttern, Gewindeeinsätze :: Bossard Schrauben

1046 Gewindeeinsätze zum Einpressen

540109 - BancLok® MV Messing, - BN1046 M 2 with 3 rings
a min. 1,6 d1 M2 d2 3,45 L (gross) 4 BancLok® MV Messing, M 2 with 3 ringsBN 1046; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540110 - BancLok® MV Messing, - BN1046 M 2,5 with 3 rings
a min. 2 d1 M2,5 d2 4,3 L (gross) 4,8 BancLok® MV Messing, M 2,5 with 3 ringsBN 1046; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540111 - BancLok® MV Messing, - BN1046 M 3 with 3 rings
a min. 2 d1 M3 d2 4,3 L (gross) 4,8 BancLok® MV Messing, M 3 with 3 ringsBN 1046; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540112 - BancLok® MV Messing, - BN1046 M 4 with 3 rings
a min. 2,8 d1 M4 d2 5,9 L (gross) 8 BancLok® MV Messing, M 4 with 3 ringsBN 1046; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540113 - BancLok® MV Messing, - BN1046 M 2,5 with 4 rings
a min. 2 d1 M2,5 d2 4,3 L (gross) 4,8 BancLok® MV Messing, M 2,5 with 4 ringsBN 1046; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540114 - BancLok® MV Messing, - BN1046 M 3 with 4 rings
a min. 2 d1 M3 d2 4,3 L (gross) 4,8 BancLok® MV Messing, M 3 with 4 ringsBN 1046; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540115 - BancLok® MV Messing, - BN1046 M 4 with 4 rings
a min. 2,8 d1 M4 d2 5,9 L (gross) 8 BancLok® MV Messing, M 4 with 4 ringsBN 1046; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)
540116 - BancLok® MV Messing, - BN1046 M 5 with 5 rings
a min. 3,2 d1 M5 d2 6,7 L (gross) 9,5 BancLok® MV Messing, M 5 with 5 ringsBN 1046; KG 03; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: blank; zus. Unterscheidung:
(Stück)