73 Sechskant-Sperrzahnschrauben :: BN-73 Sechskant-Sperrzahnschrauben :: 02.20.20 mit Sperrzähnen - 8.8 / 90 :: 02.20 Sicherungsschrauben :: 02 Sechskantschrauben :: Bossard Schrauben

73 Sechskant-Sperrzahnschrauben

532367 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 5 x 10
d1 M5 L (gross) 10 s 8 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 5 x 10BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532368 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 5 x 12
d1 M5 L (gross) 12 s 8 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 5 x 12BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532369 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 5 x 16
d1 M5 L (gross) 16 s 8 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 5 x 16BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532370 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 6 x 10
d1 M6 L (gross) 10 s 10 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 6 x 10BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532371 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 6 x 12
d1 M6 L (gross) 12 s 10 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 6 x 12BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532372 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 6 x 16
d1 M6 L (gross) 16 s 10 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 6 x 16BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532373 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 6 x 20
d1 M6 L (gross) 20 s 10 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 6 x 20BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532374 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 8 x 12
d1 M8 L (gross) 12 s 13 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 8 x 12BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532375 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 8 x 14
d1 M8 L (gross) (14) s 13 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 8 x 14BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532376 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 8 x 16
d1 M8 L (gross) 16 s 13 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 8 x 16BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532377 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 8 x 20
d1 M8 L (gross) 20 s 13 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 8 x 20BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532378 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 8 x 25
d1 M8 L (gross) 25 s 13 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 8 x 25BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532379 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 10 x 16
d1 M10 L (gross) 16 s 15 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 10 x 16BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532380 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 10 x 20
d1 M10 L (gross) 20 s 15 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 10 x 20BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532381 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 10 x 25
d1 M10 L (gross) 25 s 15 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 10 x 25BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532382 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 10 x 30
d1 M10 L (gross) 30 s 15 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 10 x 30BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532383 - 6-kt Sperrz St 90, - BN73 M 5 x 8
d1 M5 L (gross) 8 s 8 6-kt Sperrz VERBUS TENSILOCK® St 90, M 5 x 8BN 73; KG 02; Norm 1: ; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: schwarz; zus. Unterscheidung:
(Stück)