20226 Sechskant-Sperrzahnschrauben :: BN-20170-20226-80007 Sechskant-Sperrzahnschrauben :: 02.20.10 mit Flansch - 8.8 :: 02.20 Sicherungsschrauben :: 02 Sechskantschrauben :: Bossard Schrauben

20226 Sechskant-Sperrzahnschrauben

532278 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 5 x 10
d1 M5 L (gross) 10 s 8 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 5 x 10BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532279 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 5 x 12
d1 M5 L (gross) 12 s 8 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 5 x 12BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532280 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 5 x 16
d1 M5 L (gross) 16 s 8 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 5 x 16BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532281 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 6 x 10
d1 M6 L (gross) 10 s 10 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 6 x 10BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532282 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 6 x 12
d1 M6 L (gross) 12 s 10 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 6 x 12BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532283 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 6 x 16
d1 M6 L (gross) 16 s 10 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 6 x 16BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532284 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 6 x 20
d1 M6 L (gross) 20 s 10 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 6 x 20BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532285 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 6 x 25
d1 M6 L (gross) 25 s 10 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 6 x 25BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532286 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 6 x 30
d1 M6 L (gross) 30 s 10 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 6 x 30BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532287 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 8 x 12
d1 M8 L (gross) 12 s 13 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 8 x 12BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532288 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 8 x 16
d1 M8 L (gross) 16 s 13 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 8 x 16BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532289 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 8 x 20
d1 M8 L (gross) 20 s 13 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 8 x 20BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532290 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 8 x 25
d1 M8 L (gross) 25 s 13 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 8 x 25BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)
532291 - 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8. - BN20226 M 8 x 30
d1 M8 L (gross) 30 s 13 6-kt Sperrzahnschr~DIN 6921 8.8 vzd, M 8 x 30BN 20226; KG 02; Norm 1: ~DIN 6921||1; Norm 2: ; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: verzinkt dickschichtpassiviert; zus. Unterscheidung:
(Stück)