1422 Senkschrauben :: BN-20-21-1422 Senkschrauben
	mit Innensechskant, o :: 01.30.30 Senkschrauben - 08.8/010.9 :: 01.30 Diverse Formen mit Innensechskant :: 01 Innensechskant- und Innensechsrund-Schrauben :: Bossard Schrauben

1422 Senkschrauben

559232 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 5 x 8
d1 M5 L (gross) 8 s 3 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 5 x 8BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559233 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 5 x 10
d1 M5 L (gross) 10 s 3 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 5 x 10BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559234 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 5 x 12
d1 M5 L (gross) 12 s 3 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 5 x 12BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559235 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 5 x 14
d1 M5 L (gross) (14) s 3 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 5 x 14BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559236 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 5 x 16
d1 M5 L (gross) 16 s 3 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 5 x 16BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559237 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 5 x 18
d1 M5 L (gross) (18) s 3 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 5 x 18BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559238 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 5 x 20
d1 M5 L (gross) 20 s 3 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 5 x 20BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559239 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 5 x 25
d1 M5 L (gross) 25 s 3 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 5 x 25BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559240 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 5 x 30
d1 M5 L (gross) 30 s 3 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 5 x 30BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559241 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 6 x 8
d1 M6 L (gross) 8 s 4 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 6 x 8BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559242 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 6 x 10
d1 M6 L (gross) 10 s 4 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 6 x 10BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559243 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 6 x 12
d1 M6 L (gross) 12 s 4 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 6 x 12BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559244 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 6 x 14
d1 M6 L (gross) (14) s 4 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 6 x 14BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559245 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 6 x 16
d1 M6 L (gross) 16 s 4 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 6 x 16BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559246 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 6 x 18
d1 M6 L (gross) (18) s 4 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 6 x 18BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559247 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 6 x 20
d1 M6 L (gross) 20 s 4 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 6 x 20BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559248 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 6 x 22
d1 M6 L (gross) (22) s 4 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 6 x 22BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559249 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 6 x 25
d1 M6 L (gross) 25 s 4 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 6 x 25BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559250 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 6 x 30
d1 M6 L (gross) 30 s 4 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 6 x 30BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559251 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 6 x 35
d1 M6 L (gross) 35 s 4 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 6 x 35BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559252 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 8 x 12
d1 M8 L (gross) 12 s 5 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 8 x 12BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559253 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 8 x 14
d1 M8 L (gross) (14) s 5 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 8 x 14BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559254 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 8 x 16
d1 M8 L (gross) 16 s 5 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 8 x 16BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559255 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 8 x 18
d1 M8 L (gross) (18) s 5 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 8 x 18BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
559256 - Senk I-6kt o Scha ST 10.9 ZL, - BN1422 M 8 x 20
d1 M8 L (gross) 20 s 5 Senk I-6kt o Scha ST 010.9/10.9 ZL, M 8 x 20BN 1422; KG 01; Norm 1: DIN 7991||1; Norm 2: ~ISO 10642||2; Norm 3: ; Norm 4: ; Qualität ; Farbe: ; Oberfläche: Zinklamellen beschichtet; zus. Unterscheidung:
(Stück)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • (1 bis 25 von 84 Artikel)
  • >
  • >>